www.groeneleningen.be  - Alle  antwoorden over leningen voor energiezuinige investeringen
Overweegt u om uw woning energievriendelijker te maken of te investeren in zonnecellen? Wist u dat de banken hiervoor vaak speciale, de zogenaamde groene leningen aanbieden?
 Nieuw: alle info over thermische zonne-energie
en alle info over photovoltaïsche zonnepanelen
Groene leningen!

Een groene lening of hypotheeklening aangaan of zelf financieren, dat is een belangrijkrijke vraag eens men beslist heeft om te investeren in zonnecellen. Eerst en vooral is het belangrijk om te noteren dat groene leningen niet fiscaal kunnen worden ingebracht. Is lenen uit financieel oogpunt interessanter dan zelf financieren? Om hierop een antwoord te geven moet worden bekeken hoeveel men maximaal fiscaal kan inbrengen (wat volgt is enkel geldig voor hypotheekleningen!)

Vanaf 2005 heeft de wetgever de fiscale aftrek erg vereenvoudigd. Het inkomen is niet meer van belang en elkeen krijgt een gelijk aftrekbaar potje dat hij mag opvullen met betaalde intresten én betaalde kapitaalaflossingen.

De eerste vraag is hoeveel kan je aftrekken door het aangaan van een hyptheeklening?
Antwoord: 2.600 EUR per persoon (aanslagjaar 2008, inkomstenjaar 2007)
(We veronderstellen dat het de enige woning betreft. Als u 3 kinderen of meer heeft mag u een extra 70 EUR aftrekken. Vanaf het 11e jaar daalt het aftrekbaar bedrag naar 1.950 EUR per persoon. Als het uw eigen woning is, maar niet uw enige woning en enkel in het geval dat u die tweede woning pas verwierf nadat u reeds kon genieten van deze aftrek voor uw eerste woning, mag u ook slechts 1.950 EUR meer aftrekken voor de lening van uw eerste woning.)
Wat is aftrekbaar?   De intresten die u betaalde in 2007, alsook de kapitaalaflossingen welke u deed in 2007, alsook de premies schuldsaldoverzekering die u betaalde.
Aftrekbaar van wat? Van uw hoogste schijf! M.a.w. aftrekbaar aan marginaal tarief. Dat is de hoogst mogelijke fiscale aftrek die er is en levert al gauw 45 à 50% netto voordeel op.
Ook voor verbouwingen of investeringen in vb. zonnepanelen?
Ja, voor zover het een lening met hypothecaire inschrijving betreft, komen zowel aankoop, nieuwbouw als verbouwing in aanmerking!
(Opmerking: personen die nog een bestaande lening van vóór 2005 hebben, kunnen een tweede lening aangaan voor verbouwingen en deze laatste lening aftrekken onder de nieuwe (interessantere) regeling, op voorwaarde dat zij de intresten en het kapitaal voor de oude lening niet langer aftrekken.)

Laat ons een typisch voorbeeld nemen: we investeren in zonnepanelen

Een gemiddeld pakket zonnepanelen kost u ongeveer 20.000 €. Onderstel voor de looptijd hypotheeklening 10 jaar of 120 maanden aan een rentevoet van 4,5%. Hiervoor bedraagt de aflossing per maand 206,40 € of per jaar 2.477 €.
Na 10 jaar heeft u voor de lening in het totaal 24.770 € terugbetaald, zodat de lening zelf 4.770 € heeft gekost.

Hoeveel uw "fiscale winst" is hangt af van uw specifieke fiscale situatie en dient u bij uw bank na te vragen. In de praktijk kan deze aanzienlijk zijn.

Vermits u 20.000 € heeft geleend beschikt u nog over dit bedrag dat u bijvoorbeeld in een veilige langetermijn investering kan plaatsen (vb TAK21 product). Onderstel hiervoor een opbrengst van 3%, dan betekent dit dat u na 10 jaar 6.878 € rente (want samengestelde intrest) krijgt of dat u oorspronkelijk kapitaal aangegroeid is tot 26.878 €.


Besluit: Aarzel niet om een hypotheeklening aan te gaan als u nog niet komt aan het maximum van 2.600 euro per persoon voor de fiscale aftrek en zeker niet als u nog geen hypotheeklening hebt lopen!

In bovenstaand voorbeeld dat een voorbeeld is louter ter informatie vertrekken we van de aanname dat onze woning de enige eigen woning is en de lening  niet gebruikt wordt om een zwembad te verwarmen.

Wenst u groene leningen via deze website aan te bieden of te adverteren ? Aarzel niet om contact op te nemen.
 © 2008 - Nadruk verboden